Clean Room

SYSTEMY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
STREF CLEAN ROOM

Laboratoria farmaceutyczne, rządowe oraz serwerownie i zaawansowane ośrodki badawcze służą żywotnej potrzebie naszego Kraju i przyszłości postępu cywilizacyjnego.
 
Nasza firma jest liderem w czyszczeniu powierzchni CLEAN ROOM w zakresie sprzątania krytycznego m.in. dla systemów IT wnosząc wewnętrzną specjalistyczną wiedzę w zakresie nanotechnologii, technologii Cleantech dla pomieszczeń czystych oraz instalacji urządzeń procesowych.
 
Komputerowe bazy danych wymagają regularnego sprzątania , ponieważ przechowywane są w nich bardzo ważne informacje.
 
Regularna dezynfekcja oraz czyszczenie serwerowni wpływa na wydajność i estetykę aparatury zapewniając bezpieczeństwo pracy osób zaangażowanych w obsługę IT.
 
Pomieszczenia techniczne, często wypełnione kurzem i pyłkami, stanowią idealne środowisko dla rozwoju wszelkiego rodzaju mikrobów i roztowczy niewidocznych dla oka.
 
Dzięki krytycznemu czyszczeniu serwerowni redukujemy ryzyko poważnej awarii sprzętu z powodu wyładowań elektrostatycznych, zmiejszamy ilość kurzu prowadząc do lepszej cyrkulacji powietrza. Klasyfikacja pomieszczeń czystych odbywa się według norm ISO 14644-1 - FS 209E (starsza forma), które określają klasę na podstawie poziomów stężenia cząstek. Wielkość cząstek waha się od 0,1 do 0,5 mikrona. Klasa określa minimalny poziom czystości a nie konkretny projekt. Jednak ta klasa będzie miała duży wpływ na kwestie projektowe takie jak filtracja, wymagania HVAC i inne elementy projektu.
 

 
Proces czyszczenia powierzchni IT odbywa się w szczególnych warunkach, które klasyfikuje standaryzacja ISO 14644 KLASA 8 lub KLASA 100 000 i przestrzenie czyste CNC (kontrolowane niesklasyfikowane).
 
Pomieszczenia czyste ISO 8 są wykorzystywane w biotechnologii, montażu elektronicznym i clantech.
 

 
Po przeprowadzeniu specjalisycznego czyszczenia powierzchni IT według ISO 14644 KLASA 8 powinno dojść do filtracji i kontroli cząstek przy skoncentrowanym pomiarze ich wielkości większych niż 0.5 mikrona i mniejszych niż 5,0 mikrona a wysokowydajna penetracja powietrza (HEPA) powinna osiągnąć skuteczność filtracji na poziomie 99,99% przy 0,3 mikrona.
 
Ważnym aspektem RAPORTU po pomiarach cząstek kurzu w powietrzu dla pomieszczeń IT jest jego waga. Stanowi on niezbędny dowód czystości objętych nim pomieszczeń oraz daje gwarancję roczną dla firmy UBEZPIECZAJĄCEJ powyższe pomieszczenia.
 
Certyfikat czystości ważny jest przez jeden rok - dlatego też zaleca się wykonywanie go raz do roku aby utrzymać czystość i licencję ubezpieczyciela. Należy przy tym pamiętać o kalibracji i certyfikacji urządzenia pomiarowego.
 
 

 
POLALA ECO GROUP stosuje także INNOWACYJNĄ METODĘ plazmowego oczyszczania powietrza przez zastosowanie filtracji powyższego w atestowanych urządzeniach plazmowych. Posiadamy duże doświadczenie, szereg międzynarodowych referencji oraz pełen profesjonalizm w zakresie krytycznego czyszczenia powierzchni CLEAN ROOM w tym pomieszczeń IT zarówno dla Klasy 8 jak innych Klas czystości według standardów ISO14644.