Polala Eko Plazma
Dezynfekcja

POLALA EKO PLAZMA – DEZYNFEKCJA !!!

Z dumą prezentujemy innowacyjne urządzenie będące alternatywą dla tradycyjnych metod dezynfekcji.
 
Urządzenie NOVAERUS działa na zasadzie zimnej plazmy, umożliwiając w pełni unieszkodliwianie wirusów, bakterii i grzybów z powietrza. Metoda wyładowań zimnej plazmy ma na celu usunięcie wszystkich czynników skażających. Umieszczona w urządzeniu płytka plazmowa wzbudza cząsteczki w plaźmie przez poddanie ich działaniu prądu a te cząsteczki reagują z biocząsteczkami wirusa i niszczą je, unieszkodliwiając w ten sposób toksyny oraz chorobotwórcze mikroorganizmy.
 
Plazma jest NOWATORSKIM pomysłem stosowanym do odkażania pomieszczeń ale dzięki możliwości zastosowania jej w obecności ludzi znajduje coraz większą popularność. Jej działaniu mogą podlegać zarówno organizmy żywe jak i materia nieożywiona a jej lecznicze i odkażające działanie na ludzki organizm zostało potwierdzone licznymi badaniami.
 
Skuteczne działanie tego urządzenia zostało potwierdzone certyfikatami NIZP, PZH, NASA, zostały zarejestrowane jako urządzenia medyczne u Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyprodukowane w Irlandii spełniają normy ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.
 
Dla naszych Klientów udostępniamy urządzenie NOVAERUS, w sytuacjach wymagających pełnej i bezpiecznej dezynfekcji, aby mogli czuć się bezpiecznie w swoim otoczeniu.