POLALA WSPIERA

W naszej firmie wierzymy, że ważne jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy, pracujemy, służymy. Jako firma wspieramy organizacje charytatywne oraz te, które podzielają naszą wizję ekologicznego i równego świata.